2 augustus 2021 WOB-verzoek

31 juli 2021
Maikel van Leeuwen

1069EH Amsterdam
Betreft: WOB-verzoek MidzomerMokum activiteiten 2020/2021
Geachte meneer, mevrouw,

Door middel van dit WOB-verzoek wil ik graag een verzoek tot het opvragen van informatie over alle
interne/externe communicatie/documentatie (inclusief e-mail/sociale media/Whats app berichten,
memo’s en al het andere van deze strekking) van de voorbereiding(en), correspondentie met de
organisatoren, verslagen tijdens en na de bijeenkomsten rondom de organisatie van
MidzomerMokum activiteiten* voor jongeren in 2020 en 2021. Dit betreft onder meer de
correspondentie van de betrokken ambtenaren, zoals het sociale mediacommunicatie team, maar
ook de lokale stadsdeel bestuurders/politici en eventueel de bestuurders, politici, ambtenaren van
de centrale stad.

Hiernaast verzoek ik tot informatie over de subsidie(s) van de MidzomerMokum activiteit(en), zoals
de aanvragen, de beoordeling van deze aanvragen, de correspondentie met de aanvragers, de
beschikkingen, de criteria en de vaststelling op deze subsidies, evenals de beoordelingsverslagen en
financiële overzichten van de activiteiten van MidzomerMokum 2020 en 2021. Ik begrijp dat de
beoordelingsverslagen over de activiteiten 2021 nog niet beschikbaar zijn, maar ik wil alvast u attent
maken op het feit dat ik deze na de zomer zal opvragen met een nieuw WOB-verzoek.
Om het milieu te sparen wil ik vragen of u alle communicatie per e-mail doet. Graag ontvang ik een
ontvangstbevestiging van dit WOB-verzoek.

• Website van de organisatie: https://midzomermokum.nl/