Amsterdam Nieuw-West autobezitters in getallen en vierkante meters

Hoeveel auto’s zijn er in Amsterdam Nieuw-West?

Amsterdam Nieuw-West heeft 159.522 bewoners en 51.683 motorvoertuigen (2020, bron OIS) minus motorrijwielen. Hierbij worden niet alle auto’s meegeteld, want auto’s, vrachtwagens en bestelbusjes die bijvoorbeeld ergens anders geleased of in bruikleen zijn van een werkgever staan niet in de cijfers. Een motorvoertuig staat gemiddeld 96% van de tijd stil (bron, blz. 5). Dit artikel is onderdeel van Amsterdam Nieuw-West en auto’s verzamelartikelen.

Hoeveel vierkante meters zijn er nodig per auto?

Auto’s groeien nog elk jaar in grootte, maar de TU Delft heeft een algemene berekening gepubliceerd. Dat is 2 meter breedte en 5,5 meter lengte. Een gemiddelde auto neemt dus 11 vierkante meter in.

Als we dus 51683 auto’s hebben die allemaal 11m2 innemen dan spreken we over 51683 * 11 = 568513m2 aan ruimte die auto’s alleen al in Amsterdam Nieuw-West innemen. Dat is lastig in perspectief te krijgen. We kunnen dat visualiseren door dat in voetbalvelden te berekenen. Een standaard voetbalveld is 5000m2. De berekening is dus 568513 / 5000 = 113 voetbalvelden aan parkeerplaatsen in Nieuw-West afgerond.

Wat is de waarde van deze vierkante meters?


Grond is duur in Amsterdam. We kunnen dus berekenen hoeveel geld parkeerplaatsen ongeveer kosten in Amsterdam Nieuw-West. De gemiddelde prijs van een vierkante meter was in 2022 € 7316,- (bron MVA/Parool 2023). 568513 * € 7316 = € 4.159.241.108, -. Natuurlijk is het nu niet helemaal eerlijk om parkeer vierkante meters om te zetten naar woon vierkante meters. Alleen in de stad waar steeds meer de discussie gaat of er een parkeerplaats OF dat er nog een groter woongebouw wordt gebouwd eentje die steeds meer gaat gelden.