Inspreekbrief Raadscommissie Wonen & Bouwen 2 september 2020

Amsterdam, 31 augustus 2020

Geachte leden van de raadscommissie Wonen en Bouwen,

Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor de problemen rondom de bekendmakingen van ontrekkingsvergunningenin Amsterdam en om specifiek te zijn: de zogenaamde verkamer-, AirBnB-en B&B-vergunningen.

Om inzichtelijk te maken welke impact deze vergunningen hebben op onze woonomgeving is het voor burgers erg belangrijk te weten welke vergunningen waar worden afgegeven. Op dit moment is de Omgevingsapp en de site van de gemeente Amsterdam ontoereikend en onvolledig. Met als gevolg bewoners verrast worden door afgegeven vergunningen en bezwaar-en beroepsprocedures niet meer kunnen worden aangegaan.

Om aan deze vraag van veel Amsterdammers te voldoen, zijn Nico van Gog en ik belangeloos in dit gat gesprongen. Samen maken wij openbare kaarten van de bekendmakingen van vergunningen in Amsterdam en maken wij deze inzichtelijk via Excel spreadsheets.

Met grote verbazing las ik als antwoord op motie 2111 van 24 maart 2020 met onderwerp “afhandeling moties bij Huisvestingsverordening Amsterdam 2020”* waarin wordt beloofd dat de gemeente zelf een website zou gaan ontwikkelen waar zichtbaar wordt welke vergunningen aangevraagd en verleend worden. Het is namelijk een beetje raar dat een paar burgers in Amsterdam zelf het initiatief moeten ondernemen om data op een duidelijke manier te ontsluiten voor mede-Amsterdammers, terwijl dit al is beloofd in een raadsvergadering. Deze belofte is tot op heden nog niet ingelost.

Het maken van deze kaarten en spreadsheets kon met nodige werk vrij exact gemaakt worden. Afgelopen maand trokken verschillende bewoners mij en Nico aan de jas over inconsistenties en knelpunten van de huidige bekendmakingen op https://www.amsterdam.nl/bekendmakingen of via het Nationale Georegister
http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/33d71a85-b93d-4151-8a19-0effdf1f7b0f

  1. Niet alle bekendmakingen die bekend worden gemaakt via de omgevingsapp zijn terug te vinden op de website van de gemeente en vice versa.
  2. AirBnB en B&B vergunningen worden onder dezelfde omschrijving gepubliceerd. Dit maakt het inzichtelijk brengen van de verschillende vergunningen en het generen van kaarten een hachelijke taak.
  3. Bekendmakingen zitten vol met foutieve data. Soms ontbreekt op de bekendmaking zelfs het adres.
  4. Sommige bekendmakingen worden geantidateerd

De volgende punten wil ik bij u neerleggen als voorstel:

  1. Dat alle bekendmakingen van vergunningen correct gepubliceerd worden.
  2. Dat alle bekendmakingen van vergunningen volgens de juiste procedures en tijdspad gepubliceerd worden.
  3. Dat er wordt gecommuniceerd wanneer de nog te ontwikkelde kaart van de gemeente gereed is.
  4. Dat alle bekendmakingen door de gemeente Amsterdam in een openbaar formaat gepubliceerd worden zoals CSV.
  5. Nico van Gog en ik zijn bereid om een verdere toelichting te geven en mee te denken hoe dit proces verder kan worden vormgegeven.

Tenslotte kunnen wij burgers alleen participeren als alle bekendmakingen op een juiste en toegankelijke manier worden ontsloten.

Met vriendelijke groet,
Maikel van Leeuwen
Ps.
Ons werk kan gevonden worden op:
1.Verkamering in beeld via spreadsheets en kaarten: https://maikel.tiny-host.nl/articles/verkamering-in-amsterdam/

2. AirBnb en B&B in beeld gekregen door Nico van Gog https://public.tableau.com/profile/nico1331#!/Bron

bron *