23 maart WOB-verzoek participatie Meervaart

Amsterdam, 23 maart 2021


Geachte meneer, mevrouw,

Met een beroep op de wet Openbaar Bestuur wil ik een verzoek tot inzage doen tot alle interne/externe
communicatie/documentatie (inclusief e-mail/sociale media/Whats app berichten, memo’s en al het
andere van deze strekking) van de voorbereiding(en), verslagen tijdens en na de bijeenkomsten rondom
de Meervaart participatie bijeenkomsten vanaf 30 september 2020 t/m 22 maart 2021.


Hierbij wil ik alvast aangeven dat ik ook verzoek om duidelijk aan te geven welke stukken niet
overhandigt kunnen worden met een motivatie waarom niet. Eveneens doe ik verzoek tot inzage vanaf
stadsdeelniveau naar de centrale stad en/of alle andere overheidsorganen die hier mee gemoeid zijn.


Het inzage verzoek gaat ook niet alleen over het ambtelijke orgaan, maar ook over het politieke orgaan.
Als laatste wil ik alvast aangeven dat het mijn intentie is om de toekomstige participatie momenten en
alles wat daarbij komt kijken zal gaan opvragen. Wellicht kan u daar alvast rekening mee houden.
Met vriendelijke groet,

Maikel van Leeuwen