2022 11 17, Amsterdam Vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Openbare ruimte; Betaald parkeren

Ingesproken tekst

Geachte raadsleden, 

 Als achtergrond wil ik u meegeven dat ik woonachtig ben in de Punt in het mooie Osdorp. Als Reizigers Adviesraad Lid namens de Voetgangers Vereniging Nederland probeer ik maandelijks het verschil ietsje te maken. Al zit ik vandaag hier op eigen titel. In deze buurt is de parkeerdruk soms zeer overlast gevend en daaropvolgend worden door het uitblijven van handhaving ook zeer gevaarlijke en onoverzichtelijke verkeerssituaties gecreëerd.  Ik wil deze raad en het college via deze weg complimenteren voor de inclusieve mobiliteitsmaatregelen die nu –hopelijk- snel onze kant op komen.  

Voor de tegenstanders tegen betaald parkeren of bijna alle maatregelen tegen de autodruk die vandaag ook aanwezig zullen zijn in deze raad, zou ik willen vragen: Zou u als vader of moeder uw dochter of zoon over onze straten zonder begeleiding van a naar b. durven te laten gaan? Een ongeluk met een kind tussen verkeerde geparkeerde auto’s is zo gebeurt. Hiernaast wordt de drogreden onterecht gebruikt dat de ‘arme bewoner’ de parkeervergunning als ‘te duur’ zou ervaren. Als iemand die 12 jaar in de verzorging heeft gewerkt en als iemand die zelf lang onder bijstandsniveau heeft geleefd, heb ik armoe van bewoners gezien. Achter hun deuren gekeken en de lege koelkasten gezien. Laat ik u vertellen: personen die in ons stadsdeel aan het overleven zijn, die hebben geen geld voor de auto en al haar bijkomende kosten. Het is dan vaak een argument juist over de rug van onze arme medebewoners en niet voor.  
 
Toch snap ik sommige antisentimenten uit mijn buurt wel. De kranten stonden deze weken bol van de reparatie- en ontwikkelingshulp, want dat is het van ons stadsdeel. Daar waar een handhaver bijna niet te zien is, geen tegel recht staat. Daar zien bewoners wel dat er gekozen wordt voor prestige, zoals 100 miljoen die gegoten wordt in de Sloterplas. De pijn van Tram 14 die verdween is er nog steeds. Waar gesproken wordt om avond/nacht bussen uit het OV te halen. Elke Reizigers Advies Raad vergadering bespreken wij het weer en doen in onze mogelijkheden voorstellen om de pijn zoveel mogelijk te verzachten. Daarbij zien ik in Nieuw-West een enkele keer een wethouder die dan het bekende ongevraagde cadeautje ons toestopt, maar niet aanwezig is na de zoveelste plofkraak, kogelregen of na de zoveelste moord.  
 
Daarom hoop ik dat u bij de verplichte inspraak volgens de inspraakverordening ons stadsdeel opzoekt en gaat praten met de mensen. Er zijn genoeg die het toejuichen, want vaak willen onze vriendinnen dichtbij parkeren vanwege onveiligheidsgevoelens in de nacht, mijn buurman wil of kan niet 500 meter lopen met rollator naar de eerste halt. Betaald parkeren zal meer parkeergarantie generen en zoekverkeer reduceren. Maak daarbij het aanvragen voor een mantelzorg korting/vergunning het zo makkelijk mogelijk, want de ervaring leert dat de paarse krokodil enorm is. 

Hopelijk gaat u praten met ons bewoners en kunnen wij als Amsterdam het moeilijke mobiliteitsgedrag zo spoedig mogelijk veranderen, zodat het voor iedereen toegankelijk, veilig en eerlijk is.  

Dank.  

Achtergrond stukken rondom betaald parkeren

10-11-2022 Persbericht stadsbestuur Amsterdam
http://persberichten.deperslijst.com/237008/persbericht-amsterdam-breidt-betaald-parkeren-uit.html

Beleidsvoornemen Zuid-Oost
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/12037818/1/Beleidsvoornemen+parkeren+Zuidoost_def

Beleidsvoornemen Nieuw-West
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/12037823/1/Beleidsvoornemen+parkeren+Nieuw-West_def

Nota van Beantwoording Geuzenveld
https://dump.l882.nl/perma/ieP3yahDaeg7aiw3ai4l/Nota_van_beantwoording_parkeren_Geuzenveld_DEF-T.pdf

Algemene achtergrond
1. https://ocw.tudelft.nl/course-readings/parkeren/
2. https://decorrespondent.nl/…/de…/524365882084-012b1d1e
3. https://fd.nl/…/nederland-stop-met-fossiele…
4. https://swov.nl/…/halvering-aantal…/
5. https://www.vanafhier.nl/…/betalen-voor-de-auto-van-de…

Leave a Comment