2022 het jaar waar Amsterdammers de rug keerde naar de gemeentepolitiek

Update december 2022

7-8-2022 https://onderzoek.amsterdam.nl/publicatie/amsterdamse-burgermonitor-2021
9-2022 https://onderzoek.amsterdam.nl/publicatie/opkomst-amsterdammers-met-migratieachtergrond-blijft-laag
10-10-2022 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/10/10/kamerbrief-over-uitkomsten-onderzoek-opkomst-verkiezingen-gemeenteraad-2022
22-12-2022 https://onderzoek.amsterdam.nl/artikel/amsterdamse-politiek-versnippert
23-12-2002 https://www.parool.nl/nederland/onderzoek-verschil-in-opkomst-bij-raadsverkiezingen-is-acute-bedreiging-voor-de-lokale-democratie~bdfae2cb/Ter bespreking op 19-02-2023 bij raadscommissie algemene zaken
* Raadsinformatiebrief Opkomstbevordering Verkiezingen – Plan van Aanpak (PDF)

In 2022 is de opkomst historisch laag geweest bij de gemeentelijke en stadsdeelcommissie verkiezingen. De opkomst was 46%. Om dat te begrijpen zijn er verschillende rapporten gepubliceerd. Op deze pagina zal ik deze rapporten en krantenartikelen bundelen.

https://onderzoek.amsterdam.nl/artikel/uitslag-verkiezingen-2022

Nationaal
Rapport: december 2021 “Atlas van Afgehaakt Nederland (PDF)”
Bron: https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/atlas-van-afgehaakt-nederland/

Regionaal, Amsterdam
Rapport: Evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam
Bron: https://openresearch.amsterdam/nl/page/66404/evaluatie-bestuurlijk-stelsel

Leave a Comment