Mariekes participatiemomentje

30 september 2020 
Geschreven door Maikel van Leeuwen 
 
Dat de participatie van het nieuwe theater De Meervaart in Nieuw-West tot nog toe niet goed is gegaan en nog steeds gaat is tot aan GroenLinks inmiddels erkend. Afgelopen dinsdag was er weer zo’n opvallend ‘participatie’ evenement. Een overvalmethode van wethouder Van Doorninck waar zij inmiddels bekend en berucht om is van de dossiers Gaasperplas tot Lutkemeer.  

Dinsdagavond verscheen er plots een tweet van de wethouder over een bijeenkomst over de nieuwe Meervaart. Verbazing bij betrokken bewoners en organisaties alom. De wethouder had immers belooft op een grotere schaal de bewoners van Nieuw-West te bevragen over de op handen zijnde plannen. Van deze bijeenkomst was geen openbare aankondiging of uitnodiging verschenen. 

We schrijven dinsdagmiddag. Dinsdagmiddag rinkelt bij 30 mensen de telefoon. Of zij willen meepraten over de nieuw te bouwen Meervaart in de Sloterplas of wellicht toch aan de oever van de Sloterplas. Dat meepraten moet wel direct gebeuren; nog dezelfde middag. Ook nog op een doordeweekse dag. In een gedeelte/stadsdeel van een stad waar de Corona-besmettingen het hoogst zijn ziet een contactpersoon van de grootste belangenorganisatie, Vrienden van Sloterplas, af om mee te doen vanwege de Corona regelgeving en het niet duidelijk was hoe de omstandigheden waren op locatie en de hoeveelheid deelnemers.  

De mening van verschillende politici van het stadsdeel Nieuw-West over deze bijeenkomst was eenduidig: gehaast/zeer kort dag georganiseerd en bevreemdend met de recente historie rondom kritiek rond het eerdere ‘participatietraject’. Hoe en of er verslaglegging was wordt ontkennend gereageerd: “We weten het niet. De Westerpost komt met een verslag”. Officiële verslaglegging zal zoals bij de vorige bijeenkomsten waarschijnlijk niet komen. Pieter Nijhof van GroenLinks stadsdeel Nieuw-West vond het ongelukkig dat er geen opname was en/of participatie mogelijk was via beeldbellen.  

De vraag hoe en wie er uitgenodigd is geeft een organisatie aan: “deelnemers zijn opgebeld en de selectie is gebaseerd op de lijst van aanwezigen bij een bewoners/ondernemersavond die ergens plaats vond in 2019”.  

De Vrienden van Sloterplas, die de grootste belanghebbende organisatie is, geeft ook klip en klaar aan: 
“Wij hebben de beide wethouders en de gemeenteraad een mail gestuurd hierover en gepleit voor een participatie over de locatie en niet alleen over de uitwerking van het gebouw. In de uitnodiging hadden ze het overigens ineens over ‘de oever’. Wij zijn het spoor bijster wat men nu wil, maar er komen meer bijeenkomsten in het najaar.” 
 
Een valse start? Wie weet. Plaats dit in de historie van de mistige besluitvorming van Lutkemeer en Gaasperplas dan ziet men donkere wolken boven de Sloterplas samentrekken. De enige foto die door Van Doorninck is geplaatst vanuit het publiek krijgt van mij niet de diversiteitsprijs. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.png
De tweet van verassing.

Leave a Comment