18 mei 2021 E-mail-termijn niet halen WOB-verzoek

Geachte heer Van Leeuwen,

Op 23 maart 2021 hebt u een Wob verzoek ingediend gericht op de participatie van de Meervaart. Met uw verzoekt hebt u verzocht tot inzage tot alle interne/externe communicatie/documentatie (inclusief e-mail/sociale media/Whats app berichten, memo’s en al het andere van deze strekking) van de voorbereiding(en), verslagen tijdens en na de bijeenkomsten rondom de Meervaart participatie bijeenkomsten vanaf 30 september 2020 t/m 22 maart 2021.

Bij e-mail van 29 maart 2021 is de ontvangst van uw Wob-verzoek bevestigd. Voorts is op grond van artikel 6 van de Wob de beslistermijn van uw verzoek met vier weken verlengd naar 24 mei 2021.

Vanochtend heb ik u geïnformeerd dat de termijn van 24 mei aanstaande niet gehaald zal worden. Tevens heb ik u laten weten dat indien u een inhoudelijk gesprek zou willen over te voortgang van uw verzoek dat hiervoor met u een afspraak gemaakt kan worden.

Graag verneem ik of u een gesprek zou willen, zodat wij dat samen kunnen plannen.

Alvast dank voor uw reactie.   

Met vriendelijke groet,

Mw. mr.

Wob-coordinator

Leave a Comment