19 mei 2021 1e reactie op verzoeker E-mail termijn niet halen WOB-verzoek

Beste mevrouw M, 

Op 23 maart 2021 heb ik een WOB-verzoek ingediend rondom de Meervaart met de volgende inhoud: ”tot inzage tot alle interne/externe communicatie/documentatie (inclusief e-mail/sociale media/Whats app berichten, memo’s en al het andere van deze strekking) van de voorbereiding(en), verslagen tijdens en na de bijeenkomsten rondom de Meervaart participatie bijeenkomsten vanaf 30 september 2020 t/m 22 maart 2021.” 
 
Helaas geeft u aan deze afspraak met mij niet na te komen ondanks een verlening. Zeker met het oog dat alle andere WOB-verzoeken ruim buiten de gesproken termijnen zijn gevallen. 

U gaf aan op 18 mei 2021 aan dat u de afgesproken termijn op 24 maart 2021 niet gaat halen. Met deze mededeling stel ik middels deze brief de gemeente Amsterdam in gebreke.  

Laatste kans om afspraak na te komen 
Ik verzoek u vriendelijk om alsnog binnen twee weken na de datum van 24 maart 2021 de bovengenoemde verplichting na te komen. Als ik binnen deze twee weken niets van u verneem, overweeg ik vervolgstappen. De kosten die hieraan verbonden zijn verhaal ik bij u. Ik ga ervanuit dat het niet zover hoeft te komen.  

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging 

 
Met vriendelijke groet, 

Leave a Comment