20 mei 2021 1e Reactie verzoeker E-mail termijn niet halen WOB-verzoek

Geachte heer Van Leeuwen,

Dank u wel voor uw bericht. Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw bericht.

Op 18 mei jongst leden heb ik aangegeven dat de termijn van 24 mei aanstaande niet gehaald kan worden gelet op de omvang van de stukken. Ook heb ik u in de gelegenheid gesteld indien u inhoudelijke vragen hebt, dat wij hierover een afspraak kunnen maken om deze te bespreken. Uit onderstaand bericht leid ik af dat u hiervan geen gebruik wenst te maken. Mocht dat anders zijn, dan verneem ik dat uiteraard graag.

Ik zie dat u bij voorbaat de Gemeente Amsterdam in gebreke stelt. De termijn voor een ingebrekestelling gaat lopen per 24 mei aanstaande. De door u genoemde datum van 24 maart 2021 vat ik op als een kennelijke verschrijving.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Leave a Comment