Mora/SIA/SIG meldingen Amsterdam

MORA: Melding Openbare Ruimte Amsterdam
SIA: Signalen Informatievoorziening Amsterdam
SIG: ?

Kwaliteitsrapportages
2022-05 Signalen KPI gebieden monitor mei
Uitleg bij rapportage mei:

  • In mei ontvingen we 11 % meer meldingen dan in april (31.164). Dat zijn er 8 % minder dan vorig jaar mei, maar het aantal volgt wel de jaarlijkse trend.
  • Het aantal meldingen dat langer openstaat dan dat we aan de Amsterdammer beloofd hebben, is weer toegenomen tot 11.139.
    Bij bijna alle directies met een groot aantal meldingen is het aantal toegenomen.
  • De gemiddelde klanttevredenheid is afgelopen maand iets afgenomen tot 53 %.
    Opvallend is de stijging van de tevredenheid over de GGD van 37 % naar 48 %. En de daling van V&OR van 80 % naar 68 %.
  • Het percentage meldingen dat we binnen de beloofde termijn (servicebelofte) afhandelen is toegenomen tot 86 %. 
  • Het aantal meldingen is afgelopen maand in alle gebieden gestegen met uitzondering van Westpoort.
  • Opvallend is de tevredenheid in Weesp: deze is afgelopen maand verder gestegen van 52 %  naar 63 % en is daarmee 10 % hoger dan het gemiddelde.

Raadsvragen Amsterdam
2022-06-14: Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van Lammeren inzake afhandeling van meldingen door de gemeente
2022-03-30: Schriftelijke vragen van het lid Van Lammeren inzake afhandeling van meldingen door de gemeente

Rapportages van de Rekenkamer
2021: Afhandeling Meldingen Openbare Ruimte Amsterdam
2020: Onderzoek naar de afhandelingen van meldingen in de openbare ruimte in Amsterdam
Bron/levend document is te vinden op: https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/meldingen-openbare-ruimte-in-amsterdam/

Technische Bronnen
* Algoritme register: https://algoritmeregister.amsterdam.nl/meldingen-openbare-ruimte/
* Applicatie broncode en uitleg: https://medium.com/maarten-sukel/how-to-use-machine-learning-for-the-classification-of-citizen-service-requests-b71159a85f36
* Broncode: https://github.com/Amsterdam/signals