Bekendmakingen gemeenten

See mills from all over North Holland at the Zaanse Schans
Vragen van informatie bij de overheid is vechten tegen windmolens


Dat de overheid niet altijd snel of secuur is mag geen verrassing zijn. Een uitdaging voor mensen die het een en ander willen uitzoeken op het gebied van bekendmakingen, zoals een ontrekkingsvergunning.

Voor alle gemeenten in Nederland bestaat het Nationale Georegister. Het probleem hiermee is dat de publicatie maar 6 weken gepubliceerd blijft. Je zou een mail kunnen wagen naar de ambtenaren achter dit register, maar die vinden het overhandigen maar lastig. Ter illustratie vroeg ik de gehele dataset vanaf 2017. Deze vraag had ik ingediend op 9 juni 2020. We schrijven nu 6 juli en de vraag is nog niet beantwoord, behalve de toezegging dat ‘de vraag is doorgezet naar de data-eigenaar’.

Deze stroperigheid is overigens geen onbekend verschijnsel. Van Bureau Zoeklicht tot het melden van openbare orde signalen laten lang op zich wachten of worden zelfs in geheel niet beantwoord. Bonuspunten als een melding direct bij indiening gesloten wordt.

Aanvraag 9 juni 2020


Reactie 22juni 2020

Archiveren
Met wat scripting is het mij gelukt om nu wekelijks een dump te maken van alle bekendmakingen in Nederland. Deze zullen nu wekelijks gepubliceerd worden. De andere uitdaging is om een Python script te maken die wekelijks ontdubbelt en 1 groot bestand van Amsterdam maakt, want daar ligt persoonlijk mijn eigen interesse.

De wekelijkse dump is volledig toegankelijk voor eenieder en is te vinden op https://1drv.ms/f/s!Ai2Y5igLoiC_iINTrUo7PtpE9rVc_A

Reactie 4 augustus 2020

Het lijkt allemaal niet mogelijk bij KOOP te zijn. De query kan niet worden uitgevoerd.

Vervolgens wordt er verwezen naar het feit dat de data al ontsloten is. Of je dan elke melding met de hand mag uitzoeken is niet relevant. De data zijn aangeboden. Jouw probleem hoe je dat dan maar plot en/of verwerkt met veel input.

Tenslotte wordt er verwezen bij het nationale register om een WOB-verzoek in te dienen bij de gemeente. De conclusie kan dus getrokken worden dat mocht je en trend willen plotten over verschillende gemeenten (355 in totaal 2020) je bij al deze gemeente een zeer omslachtig, maar ook duur aangelegenheid wordt voor de samenleving.

Publiceren van vergunningen gaat fout, zowel in termijn, exactheid en archivering. Dit alles van nationaal niveau tot lokaal niveau. In Amsterdam is dat zelfs verbrokkeld tot op stadsdeelniveau.

Leave a Comment