Osdorpplein en toegankelijkheid

In vogelvlucht via foto’s en met beschrijving een overzicht over onveilig, ontoegankelijk en onvriendelijke inrichting of verkeerssituaties.


Gebrek aan visie van stalruimte
Dit resulteert in Wildwest parkeren van alles dat geen auto is.

Logistiek aanvoer vergeten
Ook is er niet goed nagedacht over het aanleveren van producten aan bijvoorbeeld de Febo. De vrachtwagen staat voor aanvoer op het fiets en voetpad geparkeerd.

De Markt
De markt op TussenMeer. De markt op Tussenmeer dwingt de fietser de weg op. Bij navraag leert dat de gemeente bekend is met het gevaar, maar accepteert. Reactie gemeente via SIA-melding: “De gemeente heeft polshoogte genomen in hoeverre deze situatie gevaar oplevert voor fietsers. Volgens de gemeente is dit een al langere tijd bestaande situatie. Elke dinsdag als er markt is op het Tussenmeer wordt het fietsverkeer een stuk over de rijbaan geleid. Dit is ook met borden aangegeven. Het verkeer dient langzamer te rijden om rekening met de fietsers te houden. We zijn het wel eens met u dat als dit niet wordt nageleefd er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Vooralsnog blijft de situatie ongewijzigd, er staan immers ook borden.

Markt Tussenmeer - Amsterdam heeft Het

Invalide parkeerplaats
Invalide parkeerplaats worden ondanks vele bezwaren ingewisseld voor terras. Dit was de enige invalide parkeerplaats op TussenMeer en niet vervangen.

Twee situaties kort na elkaar richting Osdorplein vanaf Meer en Vaart.

Creatieve oversteekplek
Het voetpad dan overloopt naar bushalte en…weer overloopt naar een voetpad

Het zebrapad…
Dat nergens toe leidt

Gevaarlijke oversteekplek
Zonder zebrapad of stoplichten en iedereen weet wie dan de situatie altijd ‘wint’

Oversteekplek met stoplichten
Stoplichten die zo snel op rood springen dat Daphne Schippers ervan zou verliezen.

Een weg zonder voetpad
Achter de Albert Heijn is voor het gemak een heel voetpad vergeten.

Leave a Comment