2023-06-27 Inspraakreactie op het Masterplan Amsterdam Nieuw-West

Tekst van inspraak door Anett Terpstra

Vandaag spreek ik in om mijn zorgen en ongenoegen te uiten over de start en de huidige ontwikkelingen van het Masterplan Nieuw-West. Het is eigenlijk teveel om in 3 minuten op te lezen, daar waar u zo juist in geheime setting ruim een uur over heeft kunnen praten. 

Het convenant is recent vastgesteld. De programmadirecteur en Rutger Wassink geven aan dat honderden bewoners meegewerkt hebben. Dat trek ik in twijfel. Nergens heb ik een oproep gezien. Nergens heb ik een inspanning gezien om iedere bewoner te betrekken. Wie dan?

Wie in het alliantiebestuur zit is recent bekend gemaakt, maar niet publiekelijk. Recent kreeg ik een document toegestoken dat opgesteld is door uw dagelijks bestuur met de namen. Geschrokken telde ik 3 prominente Groenlinksers en tezamen met de programmadirecteur maakt dat 4 Groenlinksers. Het alliantiebestuur kent 3 vrouwen waarvan 1 op vertrekkend staat en 1 persoon van niet Westerse afkomst. Ook zijn er maar 2 of 3 personen die in Nieuw-West wonen.

Het kantoor huist in een bekende bijeenkomsten plek die subsidieafhankelijk is van het stadsdeel. De afspraken conform deze locatie zijn op een Nokia 3310 Rutte manier gemaakt. Deze directeur heeft ook meegeschreven aan het convenant en wentelt zich rond in vele subsidie potten die Nieuw-West rijk is. De opgave teams komen grotendeels uit andere bekende subsidie Nieuw-West bedrijven voort.  Het is onduidelijke welke bewoners hier in plaats nemen, maar ik ga er zachtjes vanuit dat het bekende individuen zijn die al goed gedijen in de bestaande systeem/subsidiewereld van Nieuw-West. 

De wijze waarop deze informele netwerken ontstaan zijn en onderhouden worden, is zorgelijk omdat het populisme en complotdenken in de hand werkt. Politiek is belangenstrijd, maar door de gevestigde informele netwerken is er geen gelijk speelveld. Vertrouwen vraagt om het loslaten van deze oude structuren, tafels en platforms. De start en de huidige stand van zaken van het Masterplan lijkt op oude wijn in nieuwe zakken en lijkt nu al te lijden aan bestuurlijke hospitalisatie. 

Daarom heb ik de volgende vragen en/of suggesties:

  1. Breek het alliantiebestuur open. Laat iedereen opnieuw solliciteren en doe dat in openheid.
    pas diversiteitscriteria toe en laat elke AB’er motiveren waarom  hij/zij mee doet en met welke bagage. Geef Nieuw-Westerlingen voorrang.
  2. Hoe zorgt u ervoor dat bewoners eerlijk mee kunnen doen en met welk mandaat?
  3. Erken dat er in de opgave teams en convenant ondertekenaars vele partners zitten die veroorzakers en standhouders zijn van de achterstanden in Nieuw-West. Laat ze motiveren hoe zij het nu wel gaan oplossen.
  4. Breek het convenant open en laat bewoners transparant mee schrijven
  5. Agendeer, documenteer en publiceer pro actief elke stap van het Masterplan.

Erkenning van Nieuw-West geschiedenis vraagt om een groot gebaar
Laat onze Burgemeester een tour door de Nieuw-West doen waarbij ze erkend dat Nieuw-West grote schade en onrecht aangedaan is door discriminerend buitenwijken beleid. Hieraan gekoppeld een plan van aanpak hoe ze dat gaat herstellen. Erkenning van de decennia jaren bewuste verwaarlozing is de eerste stap tot heling en begrip. Een betere aftrap van het masterplan kan ik mijzelf niet voorstellen.

Leave a Comment