De fopspeen die blauwe zone heet

Op 22 maart 2023 heeft MKB Amsterdam een post geplaatst i.s.m. de ondernemers van het Ecuplein. Deze ondernemers verenigen zich onder de naam: De Dukaat. In het artikel roepen zij de gemeente op om bij winkels een blauwe zone in te voeren. Hierin pretendeert zij dat de gemeente meer oog zou hebben voor de bewoners dan de ondernemers. De discussie is zoals altijd niet voor het eerst gevoerd. We kunnen kijken wat de gemeente aan antwoord gaf aan de 170 zienswijze die bewoners en ondernemers hadden ingediend bij de invoering betaald parkeren Geuzenveld. Op 10 mei 2023 heeft de vereniging van ondernemers een ‘brandbrief’ gestuurd naar de raad van Amsterdam. Deze is geplaatst als ingekomen stuk.

Dat het wel vaker misgaat met automobilisten rondom Ecuplein is geen geheim.

Bron Martin Damen https://www.at5.nl/artikelen/144696/auto_ramt_hekwerk_en_slaat_over_de_kop_in_nieuw-west

Visie college B&W bij Nota betaald parkeren Geuzenveld
De beantwoording van het college van B&W is vrij duidelijk en behoeft verder geen toelichting. In 2021 is de blauwe zone als mogelijkheid van de tafel gespeeld als redelijke tussenoplossing.

 1. Het doel van een blauwe zone (faciliteren van kortparkeren) is niet verenigbaar met de opgave en de
  doelstelling om de parkeerproblematiek aan te pakken in een woonbuurt;
 2. De ontheffingen voor een blauwe zone zijn veel duurder dan de – door het college voorgestelde vergunningtarieven. Het college heeft aangegeven de laagste tarieven van de stad te willen hanteren om te voorkomen dat bewoners met lage inkomens niet te hard worden geraakt. Een ontheffing is bijna 2,4 keer zo duur als een parkeervergunning; dat is een groot verschil en voor veel bewoners een aanzienlijk bedrag;
 3. Blauwe zones werkt misbruik (of op z’n minst het omzeilen van de regels) in de hand (bijvoorbeeld
  door de parkeerschijf door te draaien, of om ontheffingen na te maken);
 4. De handhaving van een blauwe zone is inefficiënt en daardoor (a) relatief duur en (b) beperkt
  effectief;
 5. Inzet van schaarse handhavingscapaciteit voor de blauwe zones gaat ten kosten van andere ‘opsporing’ en handhavingsprioriteiten, zoals milieudelicten. De handhaving van het betaald parkeren is velen malen efficiënter, uitbesteed en gaat niet ten kosten van BOA handhavingscapaciteit.

Bronnen

 1. Nota beantwoording betaald parkeren
 2. MKB Amsterdam: Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’
 3. Brandbrief van ondernemers De Dukaat inzake het invoeren betaald parkeren

Leave a Comment