De LARP-sessie dat stadsdeelcommissie heet

In 2018 is het bestuursstelsel van stadsdeelraad naar stadsdeelcommissie veranderd. Met die verandering is ook het mandaat veranderd van het nemen van besluiten naar gevraagde en ongevraagde adviezen. Het belangrijke detail is dat stadsdeelcommissie adviezen niet gebonden zijn. Met andere woorden: het dagelijks bestuur, maar ook de centrale stad kan elk advies naast zich neerleggen.

Het idee van een stadsdeelcommissie was dat deze eenvoudig zou zijn. Door en voor bewoners: “De ogen en oren van de wijk.” Ergens net voor de verandering van het bestuurlijke stelsel in 2018 werd door een foefje van D66 het mogelijk dat bestaande politieke partijen in de stadsdeelcommissie konden plaatsnemen i.p.v. alleen bewoners.

Op de website van de gemeente Amsterdam schrijft de gemeente: “Het advies van een stadsdeelcommissie is zwaarwegend. Dat betekent dat als het dagelijks bestuur het advies niet volgt, zij het goed uit moet kunnen leggen.” In 2022 vroeg het stadsdeelbestuur van Nieuw-West namens de stadsdeelcommissie de griffier van de centrale stad hoe en waar deze afweging te vinden was over deze adviezen. Het antwoord was kort: onduidelijk.

Deze onduidelijkheid, maar ook de drang van stadsdeelcommissie (politieke) partijen om meer grip/macht te krijgen komt dan ook bij moeilijke dossiers regelmatig naar boven. Te denken valt aan het Erotisch centrum of betaald parkeren in Nieuw-West. Bij verschillende partijen is zelfs hun positie van tevoren onduidelijk of zijn ronduit gefrustreerd over hun onmacht, zoals bij van GoedBeterWest!

Dat stadsdeelcommissie partijen een zucht hebben naar meer grip is te begrijpen. Wat niet te begrijpen is, is dat deze partijen dit zelf niet altijd helder kunnen uitleggen aan bewoners van hun stadsdelen. In de praktijk blijkt dat een stadsdeelcommissielid niet veel meer mogelijkheden heeft dan een burger om iets voor elkaar te krijgen of te agenderen. De enige extra eventuele meerwaarde is dat zij ondersteunt worden door hun eigen politieke partij die ook actief is in de gemeenteraad. Waarbij -vaak- op de achtergrond de vraag meespeelt waar deze stadsdeelcommissieleden meer loyaal aan zijn: de bewoner van hun stadsdeel of de partij.

Bewoners zijn niet gek of dom en voelen dit feilloos aan. Vandaar dat ook uit verschillende onderzoeken en verkiezingsuitslagen blijkt dat het vertrouwen van de Amsterdam in gemeentelijke politiek zeer laag is. Dit is ronduit zorgwekkend voor de Amsterdamse samenleving.

Voor de fijnproevers
De technische en wettelijke uitleg wat een stadsdeelcommissie mag doen is te vinden op de volgende website: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR673559/2. Waarbij artikel 30 en 36 het meest interessant zijn. Op dit moment is er ook een poging om een extra adviesorgaan te creëren die de stadsdeelcommissie gaat adviseren.

2 thoughts on “De LARP-sessie dat stadsdeelcommissie heet”

 1. Het beeld dat jij schetst klopt (helaas) met de werkelijkheid.
  Ik hoor ook wel een betiteling als “tandeloze tijger”.
  En een voormalig lid van de Stadsdeelraad (die toen dus nog wél beslissingsbevoegdheid had) noemde het “de betaalde insprekers” bij de Gemeenteraad.
  Toch merk ik (ook) dat er – deels door insprekers – onderwerpen in de SDC ter spake komen, waarvoor in het de ‘politieke arena’ in de Stopera geen plek (lees: tijd) zou zijn. En als je weet, hoe de besluitvorming in het Amsterdamse bestuurlijke stelsel werkt, kun je er rekening mee houden, bij welk ‘gremium’ je aandacht vraagt/inspreekt.
  Zeker voor verschil van mening of inzicht over situaties in de Openbare Ruimte, en ook op het gebied van Veiligheid, kan contact met het “lokale bestuur” leiden tot een bezoek ter plaatse, en opheldering en oplossing van geconstateerde ‘issues’.
  In die zin, lijkt mij jouw terechte waarneming (!), eerder een aansporing tot het toekennen van meer bevoegdheden aan de Stadsdeelcommissie (zeker als je kijkt naar het aantal inwoners in Nieuw-West), dan tot het opheffen ervan.

  Reply
 2. Een uitstekende integere uitleg van een vrij wel onmogelijke situatie, waar ook Rutger Groot Wassink tegen ageerde destijds.

  Daarom ontgaat het mij hoezo het college domweg op deze voet doorgaat. Zowel kwa Meervaart, als Voedselbos als met energie monopolist LIANDER.

  Reply

Leave a Comment