De nieuwe Meervaart in de Sloterplas

Ontwikkeling nieuw Theater De Meervaart – stand van zaken

Dit document geeft beknopt de stand van zaken weer over de ontwikkelingen van de nieuwe Theater de Meervaart.
Het document is een levend document en zal bijgewerkt worden. Commentaar en verbeteringen kunnen toegevoegd worden via Google Docs of te mailen naar: nieuwwest@pm.me


https://docs.google.com/document/d/1Uuar7q4hPk5mU-rVV_4D-x0ortdQ6iQEuXID2dopCKI/edit?usp=sharing

De WOB-verzoeken over de Meervaart en het participatieproces

Er is al veel gewobd (Wet OpenbaarBestuur) over de Meervaart en het participatieproces. Kenmerkend waren de lange doorlooptermijnen, de grote wisseling van wob- coördinatoren en diegene die de stukken aan moesten leveren.
Alle WOB-stukken die tot op heden zijn gepubliceerd zijn gearchiveerd op: https://drive.google.com/drive/folders/11IEE50ekeDzMkJ4jVlJCwUmrrA6zyws_?usp=sharing

Het WOB-verzoek dat naar de rechtbank ging

De WOB-verzoeken rondom de Meervaart verliepen zeer traag. Diverse mensen die een beroep gedaan hadden op de Wet Openbaar Bestuur kregen een telefoontje. Na dit telefoontje werd hun WOB-verzoek zo versmald dat het resultaat onbevredigend was en/of werden wettelijke termijnen ineens weer verlengd. Nu verdient de WOB-procedure een hele eigen pagina met uitleg, maar hieronder de uitleg in een notendop.

De Wet Openbaar Bestuur en de gang naar de rechter

Er mag door de overheidsinstelling maximaal 2x 4 weken verlengd worden om de stukken te leveren, daarna kan je de overheidsinstelling in gebreke stellen via een mail en/of brief. De wettelijke termijn voor de overheid om te reageren op de ingebreke stelling is hiervoor 2 weken. Heb je na deze twee weken nog geen documenten resultaten ontvangen dan is de laatste stap is dan een gang naar de rechter. Hiervoor dien je een zogenaamd beroepsschrift in, hiervoor zijn de griffiekosten in 2021: 181,-.


Deze kosten krijg je wel terug als je ‘wint’. Als je ‘wint’ dan zal de rechter een termijn aangeven aan de tegenpartij. In dit geval was dat de gemeente Amsterdam. Bij de uitspraak zal de rechter een dwangsom opleggen die na een datum dient te worden betaald. Bij de overschrijding van deze termijn is dat een bedrag van 150,- per dag en dat tot een maximum van 15.000,-. Deze bedragen en maximumtermijn kunnen verschillen per uitspraak.

Hieronder een chronologische volgorde van het gehele proces.

Op 30 augustus 2021 werden alle documenten over dit WOB-verzoek gepubliceerd. In totaal 845 documenten. Te vinden op: https://drive.google.com/drive/folders/1jtlWd6VPwPsa3b-Fwgf6MPXepenXj2ct?usp=sharing

Leave a Comment